UBUNTU, een bewuste keuze

Ubuntu is een besturingssysteem voor de computer, en verwijst naar de Afrikaanse term 'ubuntu', naar een traditie die zijn oorsprong vindt in de Bantutalen uit zuidelijk Afrika. Ubuntu kan omschreven worden als 'medemenselijkheid', in onderlinge verbondenheid met alles wat leeft. Het is niet alleen een internationale gemeenschap van mensen die vrijwillig samenwerken in een softwareproject. Met als doel gebruikerservaring te bundelen en verder te verspreiden.

Ubuntu is meer dan een besturingssysteem zoals het Platform Duurzame Solidaire Economie op haar site heeft staan:
"Ubuntu is leven op een manier die uitgaat van de wederzijdse afhankelijkheid van mensen en van de natuur.
Deze waarden geven moed en leiden tot consequent gedrag.
Ubuntu betekent ook het analyseren van problemen in de context van het hele systeem".
VOORDELEN

Kortom: Er is voor het besturingssysteem Ubuntu gekozen, inclusief de vele meegeleverde toepassingen, om redenen van veiligheid, stabiliteit, gebruiksgemak en betaalbaarheid.


Nuttig om te bezoeken: