Het logo van Stichting Kleinbedrijf

beeldt een trouwe mensenvriend uit die met behulp van een design stormparaplu waakt over basiswaarden voor een duurzame samenleving. Met dank aan Jan voor zijn idee, Claudy voor een tussentijds ontwerp en Rafaël voor het uiteindelijk ontwerp. Eveneens onze dank aan Manuel en Rafaël voor de realisatie van de website. Stichting Kleinbedrijf

Afbeelding Wereldbol met Blaadjes

Platform 'DUURZAAM DIGITAAL'

Het platform 'Duurzaam Digitaal', opererend onder de 'paraplu' van de Stichting Kleinbedrijf, streeft naar een 'inclusieve samenleving'. Het onderschrijft bij dit streven de kernwaarden van de Stichting Kleinbedrijf: sociale rechtvaardigheid, ecologische duurzaamheid en solidariteit.

Duurzaam Digitaal is niet-commercieel, streeft naar maatschappelijke winst en hanteert een 'dialoog gestuurde' aanpak, waarbij de mens als gebruiker centraal staat. De computer is een onmisbaar middel om mee te kunnen doen in de steeds verder toenemende digitalisering van de samenleving, en is een voorwaarde voor 'e-inclusie' (digitale inclusie). E-inclusie is op haar beurt weer onderdeel van een integraal en samenhangend sociaal inclusie-beleid.

Duurzaam Digitaal voert samen met partners projecten uit die gericht zijn op het voorkomen en verkleinen van de 'digitale kloof'. Dat wil zeggen: geen of onvoldoende toegang tot hardware, software en het bezit van noodzakelijke computervaardigheden.


De computer is een prachtig hulpmiddel maar kan tegelijkertijd ook een bron van kleine of grote ergernissen zijn. Snelle, regelmatige vernieuwing van software en hogere eisen aan hardware houden een hoog consumptiepatroon in gang en zorgen voor een korte levensduur van de apparatuur, met directe gevolgen voor je portemonnee, alsmede de natuur en het milieu. Bij velen rijst de vraag of er sprake is van een strategie van 'geplande veroudering'.

Maar het kan ook anders. Door een bewuste keuze voor Ubuntu te maken, een besturingssysteem inclusief toepassingen voor alledaags gebruik, verbindt Duurzaam Digitaal het maatschappelijk, ecologisch en economisch aspect van digitalisering met een inclusieve samenleving.

Voor de gebruiker zijn er direct zichtbare en niet direct zichtbare voordelen te halen. Direct zichtbaar zijn financiële voordelen, kwaliteit, veiligheid, stabiliteit en gebruiksgemak. Niet (direct) zichtbaar zijn het langer meegaan van de hardware (grondstoffen) en een bijdrage om een versnelde gang van hardware naar de afvalberg tegen te gaan. Belangrijker nog is het beschikken over software van recente datum en daarmee de toegang tot hoogwaardige technologie.

Kernachtig samengevat zorgt Duurzaam Digitaal voor meer vrijheid, onafhankelijkheid en zelfregie door kwaliteit, gebruiksgemak en betaalbaarheid in het dagelijkse gebruik van hardware en software. Met als doel: het volwaardig MEEdoen (Maatschappelijk, Ecologisch, Economisch) van alle mensen in de voortschrijdende digitalisering van de samenleving.


De volgende activiteiten van Duurzaam Digitaal staan in de steigers of worden uitgevoerd:

Ter gelegenheid van het ontvangen van een welkome donatie op 20 april 2017 is een presentatie getoond. In 3 minuten is een overzicht van de activiteiten te zien. Druk op de knop 'Afspelen' om de presentatie te bekijken.