EREPODIUM

Een plekje om even stil te staan, om te vieren, om te bedanken, om zichtbaar te maken, om te verbinden, om te inspireren, om te reflecteren, om te herbronnen ... Duurzaam Digitaal streeft naar een 'meerwaarden-gedreven' samenleving, weg van een louter 'geld-gedreven' samenleving. Geen eenvoudige opgave, utopisch misschien, maar met minder behoeft geen genoegen te worden genomen. Het sluiten van samenwerkingsverbanden en allianties, het verkrijgen van fysieke, financiële, mentale, facilitaire ondersteuning, etc. zijn voorwaarden om een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan een duurzame wereld: een samenleving waar iedereen volwaardig meedoet, een samenleving die zich bewust is van de wederzijdse afhankelijkheid van mensen en van de natuur. Op basis van vertrouwen, transparantie, dialoog, wederzijds respect, gelijkwaardigheid en behoud van eigen identiteit worden medestanders gezocht en gevonden.

Een voorlopige lijst in willekeurige volgorde:


Donaties

Uw financiële bijdrage ter ondersteuning van de activiteiten van Duurzaam Digitaal is van harte welkom op: Rabo Bank: IBAN:
NL82 RABO 0172424518 onder vermelding van 'Duurzaam Digitaal'

logo goededoelenfonds dela

DELA GOEDEDOELENFONDS

Met de toekenning van een prachtige prijs voor het project 'MediaScherm' door het DELA Fonds is 2018 fantastisch van start gegaan! In april 2019 is wederom een bijzondere donatie ontvangen voor de realisatie van een prototype.

Ons Fonds heeft als slogan ‘met elkaar voor een ander’. Dat is niet voor niets. Door samen iets goeds te doen voor een ander geven we het leven meer betekenis. Om dat mogelijk te maken, heeft coöperatie DELA in 2007 het DELA Fonds opgericht. Bij het Fonds kan iedereen in Nederland projecten indienen die aansluiten bij één van de thema's van het Fonds.


logo stichting Zet

STICHTING Zet

In november 2021 is voor ons project Ïnclusie en digitale participatie' een financieel steuntje in de rug toegekend door de Provincie Noord-Brabant samen met de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG), ondersteund door Stichting Zet. De meedenkkracht van Stichting Zet is zeer waardevol!


logo nixus studio

NIXUS STUDIO

Het ontwerp en design van onze website is een fantastisch cadeau van NIXUS waar talent en vakmanschap tot uiting komen. Er wordt vol overgave gewerkt en het resultaat is verfrissend en onderscheidend te noemen.


logo stichting bladt charity

STICHTING BLADT CHARITY

Wij steunen projecten die iets nieuws en extra's betekenen voor groepen mensen die bijzondere hulp of aandacht nodig hebben.


logo stichting leergeld tilburg

STICHTING LEERGELD Tilburg

Zet zich in voor kinderen van 4 tot 18 jaar van ouder(s) met een laag inkomen. Nú meedoen is straks meetellen!


logo wsd groep

WSD-GROEP

Maakt het verschil voor mensen. Wij denken als partner mee met gemeenten en werkgevers over hoe wij samen zo goed mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen helpen aan werk.


logo bureau bilan

BUREAU BILAN

Wij steunen projecten die iets nieuws en extra's betekenen voor groepen mensen die bijzondere hulp of aandacht nodig hebben.


logo aantwerk

AANtWERK

Partner van AANtWERK is een platform waar werkgevers elkaar tijdens evenementen en workshops inspireren op het gebied van de ‘P’ van People als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.


logo la poubelle

LA POUBELLE

De goederenbank is een aanvulling op de kringloopwinkel en exclusief bedoeld voor mensen die in armoede leven.


foto sheryl en matcho

SHERYL & LE MATCHO

Foto: amazone Sheryl en Le Matcho in actie bijgestaan door Yann Demierre

Een bewonderenswaardig initiatief van amazone Sheryl en haar stoere paard Le Matcho. Ze rijden voor sociale rechtvaardigheid, ecologische duurzaamheid en solidariteit ten behoeve van Duurzaam Digitaal. Iedere afgelegde kilometer wordt door familie, vrienden, kennissen en supporters gesponsord. Op 20 maart 2016 hebben ze 44 km afgelegd tijdens de Endurance Kooterwijkerbroek!