UBUNTU, een bewuste keuze

Ubuntu is een besturingssysteem voor de computer, en verwijst naar de Afrikaanse term 'ubuntu', naar een traditie die zijn oorsprong vindt in de Bantutalen uit zuidelijk Afrika. Ubuntu kan omschreven worden als 'medemenselijkheid', in onderlinge verbondenheid met alles wat leeft. Het is niet alleen een internationale gemeenschap van mensen die vrijwillig samenwerken in een softwareproject. Met als doel gebruikerservaring te bundelen en verder te verspreiden. Ubuntu is meer dan een besturingssysteem zoals het Platform Duurzame Solidaire Economie op haar site heeft staan: "Ubuntu is leven op een manier die uitgaat van de wederzijdse afhankelijkheid van mensen en van de natuur. Deze waarden geven moed en leiden tot consequent gedrag. Ubuntu betekent ook het analyseren van problemen in de context van het hele systeem".

VOORDELEN

* 'Ubuntu belooft altijd gratis te zijn, inclusief de bedrijfsuitgaven en veiligheidsupdates die regelmatig worden uitgegeven'
* 'Ubuntu besteed veel aandacht aan de toegankelijkheid voor iedereen, komt in vele (tegelijkertijd te installeren) talen uit en heeft standaard software aan boord voor mensen met een beperking'
* 'Ubuntu en haar vele toepassingen worden kostenloos beschikbaar gesteld door het bedrijf Canonical en de internationale Ubuntu-gemeenschap'
* 'De hardware gaat langer mee omdat de eisen die Ubuntu hieraan stelt minder zwaar zijn, met als gevolg een reductie van grondstoffen en het beperken van de afvalstroom'
* 'Open-source software draagt bij aan digitale duurzaamheid. Toepassingen die met Ubuntu zijn meegeleverd bestaan uit open-source software. Een voorbeeld: een document dat in een toepassing als LibreOffice wordt geproduceerd, is over 20 jaar nog te lezen en te bewerken'
* 'Door niet gedwongen te worden om telkens opnieuw geld uit te geven voor nieuwe of vernieuwde software, het gevolg van een systeem van 'planned obsolescense' (geplande veroudering), en niet gebonden te zijn aan de grillen van een multinational en de beperkingen van licenties, wordt meer vrijheid en onafhankelijkheid verkregen' 'Toepassingen die worden meegeleverd zijn van recente datum en worden door de ontwikkelaars regelmatig voorzien van veiligheidsupdates'
* 'Ubuntu zorgt door haar technologische structuur voor een stabiel en veilig systeem waarbij veiligheidslekken en fouten in de software snel worden opgespoord en opgelost'
* 'Ubuntu vraagt weinig onderhoud. Bovendien kan iedere gebruiker gemakkelijk zelf zorgen voor onderhoud en beheer'
* 'Ubuntu is een gebruiksvriendelijk systeem en vormt met duizenden beschikbare toepassingen een complete configuratie, met een actieve gemeenschap die technische ondersteuning biedt'

Kortom: Er is voor het besturingssysteem Ubuntu gekozen, inclusief de vele meegeleverde toepassingen, om redenen van veiligheid, stabiliteit, gebruiksgemak en betaalbaarheid. De keuze voor Ubuntu is niet vreemd zoals enkele voorbeelden laten zien:
* 'het Internationaal Ruimtestation (ISS) koos in 2013 voor Debian, het systeem waar Ubuntu een afgeleide van is'
* 'om op de aardbodem te blijven: in april 2013 koos China voor Kylin, een eigen Ubuntu variant'
* 'en nog dichter bij huis: de Franse Gendarmerie is al langer een tevreden gebruiker van Ubuntu'
* 'en in eigen land, in het populaire computertijdschrift ComputerTotaal van maart 2013, wordt Ubuntu als prima alternatief voor Windows geprezen'
* 'en tenslotte wordt, in het eveneens populaire computertijdschrift ComputerIdee van maart 2013, Ubuntu genoemd als prima oplossing om veilig te bankieren via internet'