EREPODIUM

Een plekje om even stil te staan, om te vieren, om te bedanken, om zichtbaar te maken, om te verbinden, om te inspireren, om te reflecteren, om te herbronnen ... Duurzaam Digitaal streeft naar een 'meerwaarden-gedreven' samenleving, weg van een louter 'geld-gedreven' samenleving. Geen eenvoudige opgave, utopisch misschien, maar met minder behoeft geen genoegen te worden genomen. Het sluiten van samenwerkingsverbanden en allianties, het verkrijgen van fysieke, financiële, mentale, facilitaire ondersteuning, etc. zijn voorwaarden om een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan een duurzame wereld: een samenleving waar iedereen volwaardig meedoet, een samenleving die zich bewust is van de wederzijdse afhankelijkheid van mensen en van de natuur. Op basis van vertrouwen, transparantie, dialoog, wederzijds respect, gelijkwaardigheid en behoud van eigen identiteit worden medestanders gezocht en gevonden. Een voorlopige lijst in willekeurige volgorde: