ALLES DIGITAAL, ZEGEN OF KWAAL?

Op dinsdag 19 april 2016 werd de social meeting 'Alles digitaal, zegen of kwaal?'
georganiseerd in de NWE Vorst aan de Willem II straat 49 in Tilburg van 14.00 uur tot 17.00 uur met bijdragen van:

Drs. Willemijn van Helden (De Nationale Ombudsman): 'De burger gaat digitaal'
Mark Baaijens (Software-ontwikkelaar): 'Met vrije software een duurzame oplossing'
Yvonne Slotboom van Vroonhoven (Gemeente Tilburg): 'Alle Tilburgers digitaal: wie doet mee, wie valt uit?'
Milton Lie Kwie (Project Duurzaam Digitaal): 'Toegankelijk, betaalbaar en veilig in de praktijk'

Met de organisatie van een 'social meeting' treden we in dialoog met elkaar omtrent de implicaties van bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen. Ontwikkelingen die het gemeenschappelijke doel, een inclusieve samenleving, in de weg staan vragen aandacht en vereisen erkenning in ernst en omvang.
De voortschrijdende digitalisering van de samenleving biedt kansen en mogelijkheden. Maar tegelijkertijd ontstaan vraagstukken omtrent uitsluiting, milieudegradatie, grondstoffenwinning, mensenrechten, veiligheid en wereldvrede.
Een overheid die, mede omwille van efficiƫntie en kostenbesparing, de communicatie met haar burgers digitaal wil organiseren dient ook oog te hebben voor de negatieve effecten ervan. Ze veronderstelt vaak gemakshalve dat 'de markt het wel oplost'. Een groeiende groep burgers komt echter in de knel, omdat zij voor die 'vrije markt' niet interessant (lees: niet kapitaalkrachtig) genoeg is.

Zie hier in een notedop een sociaal, ecologisch en economisch vraagstuk dat een ieder raakt en daarom aandacht vraagt.

De social meeting 'Alles digitaal, zegen of kwaal?' zoekt een antwoord op de gevolgen van digitalisering voor met name kwetsbare burgers, en focust daarbij vooral op de rol en verantwoordelijkheid van (nationale en lokale) overheden enerzijds, en betrokken burgers anderzijds. De inzet van deze burgers is namelijk in toenemende mate onontbeerlijk om te voorkomen dat (groepen) burgers buiten de boot vallen. Kan een lokaal initiatief rond het thema digitalisering en participatie met behulp van open en vrije software een bijdrage leveren aan volwaardig meedoen en armoedebestrijding?