ACTIVITEITENOVERZICHT VAN 'DUURZAAM DIGITAAL'

Veranderingen in de samenleving ten gevolge van de invloeden van informatie- en communicatietechnologie (ICT) worden aangeduid met de term digitalisering. Het internet, de 'digitale snelweg', krijgt steeds meer een belangrijkere rol en functie in het alledaagse leven. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden en kansen maar tegelijkertijd ook bedreigingen die veelal te maken hebben met afhankelijkheid en uitsluiting. Digitale veiligheid en toegankelijkheid vormen de basis om mee te doen in de informatiemaatschappij.

Duurzaam Digitaal erkent de ernst en omvang van vraagstukken die ontstaan door de voortschrijdende digitalisering van de samenleving. Het beschikken over goede hardware, veilige software en noodzakelijke vaardigheden zijn essentieel om verantwoord de 'digitale snelweg' op te gaan.

De activiteiten nemen telkens duurzaamheid als vertrekpunt en beschouwen de computer als (hulp)middel en integraal element. Duurzaam Digitaal ontwikkelt en voert activiteiten uit die een onderling verband en samenhang kennen. Tegelijkertijd wordt gebouwd aan een gemeenschap van deelnemers gebaseerd op solidariteit en onderlinge verbondenheid: van zelfredzaamheid naar samen redzaamheid.